Pullerter

Pullerter er et enkelt og effektivt verktøy for å avlede kjøretøy fra områder man ønsker å ha kontroll på

Pullerter deles inn i ulike sikkerhetsklasser avhengig av trussel, som regel knyttet til kjøretøyets vekt og mulig hastighet på stedet.

Faste pullerter

Ved bruk av faste pullerter får man en kostnadseffektiv og sterk beskyttelse mot uønskede kjøretøy uten at dette kommer i konflikt med syklende og gående trafikk.

Løsninger kan leveres både med full dybde og lavt-byggende fundament, helt ned i 7,5 cm.

Bevegelig/dynamiske pullerter

Med dynamiske pullerter får du det beste av begge verdener. Her kan man etablere enkelte pullerter som dynamiske for å kontrollere kjøretøy inn/ut av et område.

Løsninger kan leveres både manuelle og automatiske. Vi har også gode løsninger for områder med begrenset gravedybde.