Porter

Mil Sec leverer alle typer porter med sikkerhetskrav, slik som skyveporter, foldeporter, rulleporter og bommer.

Hastighet er sikkerhet!

Normalt anbefaler vi bruk av porter med rask åpne-/lukke tid da dette påvirker hvor lenge man ønsker å åpne et hull i skallsikringen sin.

SpeedGate

Som det fremkommer av navnet er dette hurtiggående porter med åpne- og lukkehastighet på ca 1m/s.

Portløsningen baserer seg på foldeportprinsippet.

Denne løsningen er tilgjengelig både som toppdrevet og bunndrevet, videre leveres også løsning der motor og drivverk er integrert i portstolpene

Portbladene kan leveres med ulike fyllinger tilpasset dine behov.