Resepsjonsløsninger

Mil Sec har bygget flere resepsjoner i ulike design og beskyttelsesklasser.