Tåkesikring

"Det du ikke kan se, kan du heller ikke stjele"

Tåkesikring har blitt mer og mer vanlig i bruk mot ran og tyveri. Mil Sec tilbyr et komplett produktspekter fra Protec.

Ta kontakt med oss for mer informasjon rundt tåkesikring.