Nøkkelhåndtering

I dagens moderne bygg er tendensen at det blir færre og færre nøkler i omløp. Det betyr videre at de få nøklene som er i omløp er desto viktigere for en organisasjons sikkerhet. Tap av en hovednøkkel kan koste dyrt!

Mil Sec kan tilby KeyWatcher® som er et elektronisk nøkkeladministrasjon-system. Systemet ble utviklet for over 20 år siden og har siden det gjennomgått en kontinuerlig fornying og utvikling. KeyWatcher® kan i dag integreres mot flere av de største adgangkontrollsystemer.