Ekspedisjonsluker

Utveksling av pakker og verdier kan være en sikkerhetsrisiko

Vi har løsninger som ivaretar en sikker overlevering av pakker og verdier i ulike størrelser og beskyttelsesklasser. Løsningene kan utstyres med to-veis talekommunikasjon og kan enkelt integreres i en resepsjonsdisk eller lignende.