1. Hjem
  2. Produkter & Tjenester
  3. Byggmester i sikkerhet

Byggmester i sikkerhet

Mil Sec AS jobber etter prinsippet "byggmester i sikkerhet”, som betyr at vi kan påta oss totalansvaret for funksjoner - uavhengig av fag.

Om oss

For å sikre dette, tilknytter vi oss en prosjektorganisasjon med dyktige underleverandører fra de respektive fag som er relevante for den aktuelle leveranse. Etter å ha gjennomført denne arbeidsmetoden i mer enn 10 år, har vi oppnådd god erfaring knyttet til slike prosjekter samt en meget god erfaringsbase å plukke fra.

Som nevnt ovenfor håndplukker vi våre samarbeidspartnere for å oppnå riktig - og høy kvalitet på alle leveransenivåer. Denne arbeidsformen har også bidratt til at vi samlet har oppnådd en god tverrfaglig kompetanse. Ved at vi som kundens kontraktspartner sitter på toppen av leveranseorganisasjonen, vil vi til enhver tid ha oversikt, kunne følge leveransens fremdrift og på tidlig stadium i prosessene kunne registrere behov for endring/komplettering samt luke ut eventuelle avvik mv.