Hjem

Et sikkerhetsfirma som leverer totalløsninger for utsatte selskaper og organisasjoner

"Sikre rom" gir trygge mennesker. Terror, ran, innbrudd og hærverk er et økende samfunnsproblem. I en stadig mer usikker verden blir behovet for å sikre verdier, mennesker og virksomheter større. Mil Sec har lang og god erfaring med å levere sikkerhet der det er behov.

Safe people

Verden er blitt mindre, sier vi ofte. Vi lever i en tid der en gang så fjerne konflikter og trusselbilder har rykket mye nærmere oss. Det er ikke lenger en selvfølge at vi føler oss trygge der vi til enhver tid føler oss hjemme, enten det er på kontoret, i egen bolig eller når vi ferdes i det vi opplever som nære og kjente miljøer.

Truslene kan være mange – attentat, terror, ran, tyveri og hærverk – og det skaper behov for sikre områder slik at mennesker og virksomheter kan føle seg trygge.

I Mil Sec er dette jobben vår:
Å skape trygghet der du er!

safe-logo