1. Hjem
  2. Mil Sec AS er etablert

Mil Sec AS er etablert

Som følge av konkursen i Mil Sec Norge AS er selskapet Mil Sec AS etablert.

Den 17. mars ble det kjent at det grunnet betydelige finansielle utfordringer i Bomek konsernet på bakgrunn av vesentlige kostnadsoverskridelser i offentlige byggeprosjekter, ble konsernet og dermed også Mil Sec Norge AS begjært konkurs.

Vi er imidlertid glade for og stolte av å kunne informere om at en gruppe av ansatte har etablert det nye selskapet; Mil Sec AS, hvor rettighetene til Mil Sec Norge AS ble overtatt fra boet den 25. mars. Mil Sec AS har også overtatt tidligere ansatte fra Mil Sec Norge AS.

Mil Sec AS vil fortsette arbeidet innen konseptet «det sikre rom», med videre utvikling og levering av løsninger og tjenester som bistår med å høyne våre kunders sikkerhets- og trygghetsfølelse. Med oss på laget har vi også våre tidligere leverandører og produsenter, som også vil sikre oss tilgang på gode produkter fremover.

For tidligere kunder av Mil Sec Norge AS kan vi fortsatt tilby bistand med drift og videre utvikling av deres sikkerhetsinstallasjoner.

For mer informasjon kontakt:

Per Ove Paulsen, daglig leder Mil Sec AS: +47 908 44 134,  pop@milsec.no

Bjørn Hagen, styreleder Mil Sec AS: +47 908 43 444,  bha@milsec.no  

MilSec-logo-bredde-sort (1).jpg