Velkommen til
Mil Sec Norge AS

Sikre rom gir trygge mennesker

Terror, ran, innbrudd og hærverk er et økende samfunnsproblem. I en stadig mer usikker verden blir behovet for å sikre verdier, mennesker og virksomheter større.
Mil Sec har lang og god erfaring med å levere sikkerhet der det er behov.

Hver trussel og hvert behov er unikt.
Sammen vurderer vi trusselbildet og tilpasser sikringstiltak som defineres innenfor de rammer som avtales.
 

Bestill håndbøker

Bestill våre gratis håndbøker her

Produktblader

Kontakt oss for å få tilsendt produktblader og annen relevant informasjon

841
801